122-208

 1. Jag tycker den är mycket snyggt uppbyggd med de lösa trådar den släpper ut på polisrapporten och “efter” som sedan sys ihop snyggt med hur det var Nalin och rakel som hittade Ville och jag älskar hur boken byggt upp mordet och att man då kan gå tillbaka till polisrapporten och förstå. Jag gillar som sagt också hur boken växlar mellan karaktärerna för att ge perspektiv och försiktigt leda läsaren till att se på boken på ett specifikt sätt. Nackdelen med att skriva så är att man (vilket jag blev ibland) blir lite förvirrad på vad som händer vem jag hade tex svårt att komma ihåg vem som var vem av Rakel och Jamila. Jag ger boken 3/5 stjärnor.
 2. När något blir mycket varmt omvandlas ju lite av energin till ljus och rent ljus är rent. Glöden ska väl visa värmen, elden, hettan man känner när man blir riktigt förbannad och det vita är väl att det är riktigt mycket.
 3. Jag tror att betongen är betonghusen i orten och att betongens kungar är “ortens kungar” och han menar att man inte måste vara gangsta och fruktad för att betongens kungar utan att man kan vara respekterad för andra saker. Jag tycker att texten där är mycket fin och att den är min favoritdel i boken.
 4. Jag skulle säga att det gick snett när de var små och Daniel utvecklade sina aggressionsproblem och sedan har det bara gått utför med droger rån och inbrott.
 5. En kulturell bakgrund är en minoritet man föds in i. Så om man kommer från USA kanske man har med sig thanksgiving in i det nya landet. Den kulturella bakgrunden är i det exemplet USA eller kanske en specifik stat. De olika ungdomarna verkar vara syrianer, turkar, kurder eller svenskar. De flesta verkar ha islam och någon grad av kvinnoförtryck som gemensam nämnare. Jag skulle inte säga mig tillhöra en minoritet i samhället och jag har definitivt lärt mig en del av boken.
 6. Som jag tidigare tjatat om så är mitt svar på den här frågan att om man tagit tag i Daniels beteende från början hade det nog aldrig hänt.
 7. a) Jag är nu rätt ledsen att jag inte skrev mer på den uppgiften men det detaljlösa jag skrev stämmer bra. b) Rakel och Gabriel kommer bli mer jämställda och bli bättre vänner framöver. Jamila kommer plugga vidare och få ett bra jobb och visa att kvinnor också kan jobba och tjäna egna pengar. Abdi kommer utvecklas och lyckas med musiken med Daniel och Ville i åtanke. Daniel vet jag inte men jag antar att han hamnar på hem. Jag tror att han och Abd kommer mötas när de blir äldre.

100-121

 1. Jag tror att deras verklighet är så pass långt ifrån våran verklighet att den inte är tillräckligt relaterbar för en stor del av målgruppen. Jag tycker dock att den pekar på viktiga saker i samhället som kanske inte pratas så mycket om och jag har helt klart lärt mig ett eller annat av denna bok. Jag tror att bokens handling är trovärdig men att den faller på karaktärerna.
 2. Inte vad jag kan komma på.
 3. Jag tror att ilska är en stark känsla och att man i tidig ålder måste lära sig tygla den. Jag tror inte riktigt att Daniels aggressionsproblem inte tagits på det allvar det borde ha tagits på och att den utvecklats och växt. Jag hade personligen undvikigt Daniel, inte för att han är en dålig person (vilket jag inte anser att han är) utan för att man gör dumma saker när man är arg.
 4. Hon är ju muslim och jag är som tidigare inte särskilt insatt i Islam men jag misstänker att hennes släkt inte skulle gilla att hon blir tillsammans med någon som inte tillhör religionen och inte heller en svensk för den delen. Jag tror det hade ansetts skamligt och att de vill att hon ska gifta sig med någon i hög klass och underhålla honom med hemsysslor. Jag tror tyvärr inte att det kommer bli något mellan dem för att vara ärlig, kanske en kyss eller så men aldrig som i ett förhållande.
 5. De hade nog förbjudit henne att prata med honom och de hade nog blivit väldigt besvikna och arga samt skämts en del.
 6. Jag tror han vill att han anser att det inte är en kvinnas uppgift att bli framgångsrik utan att hitta en make att leva på och åt även om hon gärna hade velat skaffa sig utbildning och jobb. Jag tror till och med att han hade skämts om hon utbildade sig och att anledningen till att han inte vill att hon ska gå kvar på kursen är att han anser att den tolkning hon lär sig på kursen är felaktig och att han vill att hon ska dela tolkning med resten av familjen.

48-99

 1. Vi får veta att hans mamma verkar psykiskt sjuk då hon inte verka lämna sängen förutom när hon blir manisk. Vi får också reda att Ville får klara sig själv och att han själv verkar var ”mamman” i familjen.
 2. Han verkar vara en muslim med en mycket sträng tolkning av Islam då han går runt och spottar på folk och påstår att de ska hamna i helvetet. Anledningen till att han blir arg är att Nalin inte har hijab och annan muslimsk kvinnoklädsel.
 3. Hon blir såklart mycket ledsen och förödmjukad men hennes mamma tröstar henne med att gud avgör vem som hamnar i helvetet inte mannen i centrum.
 4. Jag blev rätt sur på mannen i centrum. Jag vet inte vad koranen säger om hijab men jag antar att det mer handlar om att som vana ha på sig hijab snarare än att man aldrig får visa sig utan. Jag tycker att det inte heller angår honom utifall hon har hijab eller inte. Jag förstår om han ser och påminner henne om att hon har glömt att sätta på sig sin hijab.
 5. Jag tycker hon handlade fel av rätt anledning dvs att tanken var fin men utförandet sämre. Jag tycker det var bra att pusha på att kämpa och att fira att det går bra för elever men att göra det inför hela klassen och göra det till Abdis firande och inte klassen som helhet. Om hon bara vill berömma honom skulle han kunna fått typ en klubba eller något. Jag tycker också det är taskigt mot Abdi då jag är rätt så säker på att Irene kan räkna ut hur hans vänner kommer reagera också hur pinsamt han tycker det är.
 6. Den är rätt tråkigt skriven kan jag bryr mig ärligt talat inte om karaktärerna vilket skapar mycket problematik då jag tror att empati är en viktig del av boken och jag känner den nästan inte. Jag gillar dock iden med att boken skiftar mellan olika karaktärer så att man får se olika perspektiv.
 7. 1. “Jag vill stanna kvar och jag har ett val, baxa och bränna är fel väg att ta”. Den förklarar Abdi som person och varför hans situation med Ville och Daniel ser ut som den gör. Den visar också att alla inte är likadana. 2. “Det är ingen ide att tjafsa, det blir bara jobbigt”. Denna mening visar på sexismen som finns i många kulturer och hur lite vissa kvinnor har att säga till om.

Introduktion av boken ”Onsdag kväll strax före sju”

 • Titta på framsidan och gissa vad boken kommer att handla om! Vad tror du?
 • Efter att ha läst den första sidan, vad får vi veta av den faktiska texten? Vad får vi veta av att läsa mellan raderna? Vad tror du nu boken kommer att handla om?
 • Efter att du läst t.o.m sid 18. Samla ihop namnen på de ungdomar som nämns! Vad får vi veta om dem?

 

s. 3-47

 1. Ungdomarna tittar på filmen ”Utvandrarna”. De har åsikter kring filmen. Vad tror du att Jamila och Daniel menar med följande meningar:
 • ”Fattar ni inte? Filmen handlar ju om oss (Jamila)
 • ”När slutar man vandra då? Jag är född här, fast jag vill inte bli som nån jävla svenne” (Daniel)

2. Välj en av huvudpersonerna som du tycker verkar särskilt intressant och beskriv utförligt! Ta med så många punkter du kan/vet något om!

 • Personliga egenskaper?
 • Utseende/klädstil?
 • Familj?  Hur har han/hon det hemma?
 • Hur går det i skolan?
 • Intressen?
 • Vänskapsförhållanden
 • Framtidsplaner

3. Var utspelar sig boken? Hur beskrivs miljön? Finns det några likheter med din egen hemmiljö och skolmiljö?

4 Hur tycker du att arbetsfördelningen ska vara i ett hem? Hur ska barn hjälpa till? Vad gör du själv hemma? Vad är rimligt för en 14-åring?

s.48-99

 1. Vad får vi veta om Villes situation?
 2. Vem är mannen som spottar på Nalin och varför spottar han på henne?
 3. Hur reagerar Nalin och vad säger hennes mamma?
 4. Berätta också om dina egna reaktioner när du läste om händelsen!
 5. Berätta om scenen med tårtan! Tycker du  att läraren handlar rätt eller inte? Resonera!
 6. Nu har du snart läst hälften av boken. Vad är din spontana kommentar om boken? Något du reagerar över och/eller känner igen?
 7. Välj två starka meningar från det du har läst och motivera varför du valde dem!

Tips på hur man resonerar

När du får en fråga där du ska resonera kring något – tänk på det du såg i tv-programmet Att utveckla ett resonemang i svenska.

Att resonera om något innebär att du fördjupar och utvecklar dina tankar och åsikter, och förklarar hur du kom fram till dem.

Förklara varför du tycker som du gör

Ge konkreta exempel

Problematisera med olika perspektiv (å ena sidan, å andra sidan)

Generalisera = dra allmänna slutsatser (t ex visa vad andra kan lära sig av boken)

Fördjupa med frågor

Du kan också göra olika kopplingar: text till text-koppling

text till själv-koppling

text till världen/samhället-koppling

Använd bindeord för att knyta ihop och få ett bra flyt i resonemanget: eftersom, och, alltså, vilket, därför att, dessutom

s.100-121

 1. Känns berättelsen trovärdig? Varför/varför inte? Resonera!
 2. Är det något du inte förstår eller tycker är konstigt? Det kan vara vad som              helst t.ex svåra ord eller något i handlingen som är oklart.
 3. Beskriv Daniel. Varför tror du att han har så svårt med sig själv?
 4. Berätta om/resonera kring relationen mellan Ville och Nalin. Vad tror ni det            kan finnas för hinder för deras kärlek? Skulle det kunna bli bra om de blev ett      par?
 5. Hur tror ni Nalins föräldrar skulle reagera om hon blir tillsammans med Ville?
 6. Jamila kanske inte får gå på gymnasiet för sin pappa. På ungdomskursen lär          hon sig att hon enligt islam har ”plikt att skaffa sig en utbildning”.  Pappan              säger ”lär dom er det där? Då får du nog sluta gå dit”. Varför tror du han säger      så och varför vill han inte att hon ska gå på gymnasiet? Resonera gärna kring        problemet och kom med egna åsikter.

 

 

s. 122-208

1) Du ska vara detektiv medan du läser sista delen av boken. Skriv upp ord i skrivboken. Gissa, slå upp och/eller fråga läraren.

2) Hur har författaren byggt upp boken berättartekniskt?

3) Den ”vita glöden” är en metafor. Vad är en metafor och hur tolkar du uttrycket ”den vita glöden”?

4) Gå tillbaka och läs Abdis text på sidan 203. Vad är det för tankar och känslor hanvill dela med sig av?

5) Fortsätt med texten på sidorna 207-208. Hur kunde det bli så här? När börjar det gå snett?

6) Vad innebär begreppet kulturell bakgrund? Vilka kulturella bakgrunder har de olika ungdomarna? Har du själv en liknande kulturell bakgrund som någon av ungdomarna? Om inte – har du lärt dig något av att läsa boken?

7) Resonera kring individens egna ansvar och det kollektiva ( samhället, vänner, skola) . Skulle mordet ha kunnat förhindrats? I så fall hur?

8) Spågumman:

a) I början av boken förutspådde du vad som skulle hända i boken. Blev det som du trodde?

b) Vad tror du händer efter bokens slut? Hur kommer det att gå för ungdomarna? Resonera/förklara dina tankar.