s. 122-208

1) Du ska vara detektiv medan du läser sista delen av boken. Skriv upp ord i skrivboken. Gissa, slå upp och/eller fråga läraren.

2) Hur har författaren byggt upp boken berättartekniskt?

3) Den ”vita glöden” är en metafor. Vad är en metafor och hur tolkar du uttrycket ”den vita glöden”?

4) Gå tillbaka och läs Abdis text på sidan 203. Vad är det för tankar och känslor hanvill dela med sig av?

5) Fortsätt med texten på sidorna 207-208. Hur kunde det bli så här? När börjar det gå snett?

6) Vad innebär begreppet kulturell bakgrund? Vilka kulturella bakgrunder har de olika ungdomarna? Har du själv en liknande kulturell bakgrund som någon av ungdomarna? Om inte – har du lärt dig något av att läsa boken?

7) Resonera kring individens egna ansvar och det kollektiva ( samhället, vänner, skola) . Skulle mordet ha kunnat förhindrats? I så fall hur?

8) Spågumman:

a) I början av boken förutspådde du vad som skulle hända i boken. Blev det som du trodde?

b) Vad tror du händer efter bokens slut? Hur kommer det att gå för ungdomarna? Resonera/förklara dina tankar.

Kommentera