s.100-121

  1. Känns berättelsen trovärdig? Varför/varför inte? Resonera!
  2. Är det något du inte förstår eller tycker är konstigt? Det kan vara vad som              helst t.ex svåra ord eller något i handlingen som är oklart.
  3. Beskriv Daniel. Varför tror du att han har så svårt med sig själv?
  4. Berätta om/resonera kring relationen mellan Ville och Nalin. Vad tror ni det            kan finnas för hinder för deras kärlek? Skulle det kunna bli bra om de blev ett      par?
  5. Hur tror ni Nalins föräldrar skulle reagera om hon blir tillsammans med Ville?
  6. Jamila kanske inte får gå på gymnasiet för sin pappa. På ungdomskursen lär          hon sig att hon enligt islam har ”plikt att skaffa sig en utbildning”.  Pappan              säger ”lär dom er det där? Då får du nog sluta gå dit”. Varför tror du han säger      så och varför vill han inte att hon ska gå på gymnasiet? Resonera gärna kring        problemet och kom med egna åsikter.

 

 

Kommentera