s. 3-47

  1. Ungdomarna tittar på filmen ”Utvandrarna”. De har åsikter kring filmen. Vad tror du att Jamila och Daniel menar med följande meningar:
  • ”Fattar ni inte? Filmen handlar ju om oss (Jamila)
  • ”När slutar man vandra då? Jag är född här, fast jag vill inte bli som nån jävla svenne” (Daniel)

2. Välj en av huvudpersonerna som du tycker verkar särskilt intressant och beskriv utförligt! Ta med så många punkter du kan/vet något om!

  • Personliga egenskaper?
  • Utseende/klädstil?
  • Familj?  Hur har han/hon det hemma?
  • Hur går det i skolan?
  • Intressen?
  • Vänskapsförhållanden
  • Framtidsplaner

3. Var utspelar sig boken? Hur beskrivs miljön? Finns det några likheter med din egen hemmiljö och skolmiljö?

4 Hur tycker du att arbetsfördelningen ska vara i ett hem? Hur ska barn hjälpa till? Vad gör du själv hemma? Vad är rimligt för en 14-åring?

Kommentera