Introduktion av boken ”Onsdag kväll strax före sju”

  • Titta på framsidan och gissa vad boken kommer att handla om! Vad tror du?
  • Efter att ha läst den första sidan, vad får vi veta av den faktiska texten? Vad får vi veta av att läsa mellan raderna? Vad tror du nu boken kommer att handla om?
  • Efter att du läst t.o.m sid 18. Samla ihop namnen på de ungdomar som nämns! Vad får vi veta om dem?

 

Kommentera