Introduktion av boken ”Onsdag kväll strax före sju”

 • Titta på framsidan och gissa vad boken kommer att handla om! Vad tror du?
 • Efter att ha läst den första sidan, vad får vi veta av den faktiska texten? Vad får vi veta av att läsa mellan raderna? Vad tror du nu boken kommer att handla om?
 • Efter att du läst t.o.m sid 18. Samla ihop namnen på de ungdomar som nämns! Vad får vi veta om dem?

 

s. 3-47

 1. Ungdomarna tittar på filmen ”Utvandrarna”. De har åsikter kring filmen. Vad tror du att Jamila och Daniel menar med följande meningar:
 • ”Fattar ni inte? Filmen handlar ju om oss (Jamila)
 • ”När slutar man vandra då? Jag är född här, fast jag vill inte bli som nån jävla svenne” (Daniel)

2. Välj en av huvudpersonerna som du tycker verkar särskilt intressant och beskriv utförligt! Ta med så många punkter du kan/vet något om!

 • Personliga egenskaper?
 • Utseende/klädstil?
 • Familj?  Hur har han/hon det hemma?
 • Hur går det i skolan?
 • Intressen?
 • Vänskapsförhållanden
 • Framtidsplaner

3. Var utspelar sig boken? Hur beskrivs miljön? Finns det några likheter med din egen hemmiljö och skolmiljö?

4 Hur tycker du att arbetsfördelningen ska vara i ett hem? Hur ska barn hjälpa till? Vad gör du själv hemma? Vad är rimligt för en 14-åring?

s.48-99

 1. Vad får vi veta om Villes situation?
 2. Vem är mannen som spottar på Nalin och varför spottar han på henne?
 3. Hur reagerar Nalin och vad säger hennes mamma?
 4. Berätta också om dina egna reaktioner när du läste om händelsen!
 5. Berätta om scenen med tårtan! Tycker du  att läraren handlar rätt eller inte? Resonera!
 6. Nu har du snart läst hälften av boken. Vad är din spontana kommentar om boken? Något du reagerar över och/eller känner igen?
 7. Välj två starka meningar från det du har läst och motivera varför du valde dem!

Tips på hur man resonerar

När du får en fråga där du ska resonera kring något – tänk på det du såg i tv-programmet Att utveckla ett resonemang i svenska.

Att resonera om något innebär att du fördjupar och utvecklar dina tankar och åsikter, och förklarar hur du kom fram till dem.

Förklara varför du tycker som du gör

Ge konkreta exempel

Problematisera med olika perspektiv (å ena sidan, å andra sidan)

Generalisera = dra allmänna slutsatser (t ex visa vad andra kan lära sig av boken)

Fördjupa med frågor

Du kan också göra olika kopplingar: text till text-koppling

text till själv-koppling

text till världen/samhället-koppling

Använd bindeord för att knyta ihop och få ett bra flyt i resonemanget: eftersom, och, alltså, vilket, därför att, dessutom

s.100-121

 1. Känns berättelsen trovärdig? Varför/varför inte? Resonera!
 2. Är det något du inte förstår eller tycker är konstigt? Det kan vara vad som              helst t.ex svåra ord eller något i handlingen som är oklart.
 3. Beskriv Daniel. Varför tror du att han har så svårt med sig själv?
 4. Berätta om/resonera kring relationen mellan Ville och Nalin. Vad tror ni det            kan finnas för hinder för deras kärlek? Skulle det kunna bli bra om de blev ett      par?
 5. Hur tror ni Nalins föräldrar skulle reagera om hon blir tillsammans med Ville?
 6. Jamila kanske inte får gå på gymnasiet för sin pappa. På ungdomskursen lär          hon sig att hon enligt islam har ”plikt att skaffa sig en utbildning”.  Pappan              säger ”lär dom er det där? Då får du nog sluta gå dit”. Varför tror du han säger      så och varför vill han inte att hon ska gå på gymnasiet? Resonera gärna kring        problemet och kom med egna åsikter.

 

 

s. 122-208

1) Du ska vara detektiv medan du läser sista delen av boken. Skriv upp ord i skrivboken. Gissa, slå upp och/eller fråga läraren.

2) Hur har författaren byggt upp boken berättartekniskt?

3) Den ”vita glöden” är en metafor. Vad är en metafor och hur tolkar du uttrycket ”den vita glöden”?

4) Gå tillbaka och läs Abdis text på sidan 203. Vad är det för tankar och känslor hanvill dela med sig av?

5) Fortsätt med texten på sidorna 207-208. Hur kunde det bli så här? När börjar det gå snett?

6) Vad innebär begreppet kulturell bakgrund? Vilka kulturella bakgrunder har de olika ungdomarna? Har du själv en liknande kulturell bakgrund som någon av ungdomarna? Om inte – har du lärt dig något av att läsa boken?

7) Resonera kring individens egna ansvar och det kollektiva ( samhället, vänner, skola) . Skulle mordet ha kunnat förhindrats? I så fall hur?

8) Spågumman:

a) I början av boken förutspådde du vad som skulle hända i boken. Blev det som du trodde?

b) Vad tror du händer efter bokens slut? Hur kommer det att gå för ungdomarna? Resonera/förklara dina tankar.